Kemijsko čišćenje felga

Kemijsko čišćenje felge u „Detailing Star“ centru, odličan je način da im vratite prvobitni sjaj. Nakon kemijskog čišćenja bit će ukolonjeni bitumen, čestice metala od kočnica i druge tvrdokorne nečistoće.

Proces kemijskog čišćenja felge:

  • Skidanje kotača

  • Pranje i skidanje osnovnih nečistoća

  • Obrada felge spcijalnim sredstvima za čišćenje

  • Sušenje

  • Preporuka: Nanos zaštitnog nano sloja Krytex Rims

  • Vračanje kotača na vozilo

Kemijsko čiščenje felga (prednja i unutrašnja strana, 4 komada) do 16'' 17''-19'' 20" i više
Cijena bez PDV 250 kn 300 kn 350 kn
Cijena sa PDV 300 kn 400 kn 500 kn